Boje

Proizvodi / Boje / Fasadne bojeFasadne boje Polidor

Amphisilan Fasadne boje Polidor Amphisilan Fasadne boje Polidor

Amphisilan

Fasadna boja na osnovi silikonske smole, osobito neosjetljiva na nečistoće, s izvrsnom kombinacijom veziva i punila. Najbolja zaštita od nečistoća dosljednom primjenom Caparol Clean Concept-a.

Namjena:

Novorazvijenom kombinacijom silikonskih smola / vezivnih sredstava kao i nanostrukturiranim paketom pigmenata / punila značajno je smanjena sklonost prljanju. reduziert. Za fasadne premaze otporne na kišu koji dobro propuštaju vodene pare na žbukama i mineralnim podlogama kao i za renoviranje premaza silikatnih boja koje dobro hvataju i premaze mat disperzivnih boja, žbuka od umjetnih smola i neoštećenih vezivnih sustava za toplinsku izolaciju.
AmphiSilan u sebi ujedinjuje prednosti dokazanih disperzivnih boja i klasičnih silikatnih boja. AmphiSilan ima mineralnu temeljnu strukturu, ne stvara film, vrlo je propusan za vodenu paru i ugljičnu kiselinu i daje površinu koja je plemenite mat boje slične vapnu.
Ova svojstva predodređuju AmphiSilan i za primjenu na objektima zaštićenim kao spomenici kao i na žbukama bogatim vapnom.

Svojstva:

- Razrjeđuje se vodom, štiti ljudski okoliš, slabog mirisa
- Otpornost na vremenske utjecaje
- Velika vodoodbojnost
- Slabo napinjanje, nije termoplastična.
- Minimalno prljanje, fasade su dulje čiste.
- Ne tvori film, mikroporozna.
- Stvaranje kapilarno-aktivne suhe zone.
- Velika zaštita od kiše, odgovara klasi "niska vodopropusnost" po normi DIN EN 1062, sa w-vrijednošću od 0,08 [kg/(m2 · h 0,5)]
- Dobra propusnost vodenih para, odgovara klasi "visoka difuzivnost vodenih para" prema DIN EN 1062, sa sd H2O-vrijednošću od 0,05 m.
- Propusnost CO2
- Dobra pokrivna moć.
- Otpornost na agresivne štetne čestice zraka.
- Laka i elegantna obrada.

Pakiranje

Veličine pakiranja Standard: 12,5 litara
Veličine pakiranja ColorExpress: 1,25 litara, 2,5 litara, 7,5 litara i 12,5 litara

Gustoća:

Ca. 1,5 g/cm3.

Nijanse:

Bijela.
AmphiSilan se može samostalno nijansirati u svih 228 tonova boje AmphiSilan bloka nijansi boja pomoću AmphiSilan boja punih tonova. Kod nijansiranja po želji ukupnu količinu zajedno promiješati kako bi se izbjegle razlike u tonovima boje. Kod nabave količina od 100 litara i više nekog tona boje jednom narudžbom na zahtjev se tvornički isporučuje u naručenoj nijansi.
AmphiSilan se može strojno nijansirati u ColorExpress sistemu u kolekcijama tonova 3D-sistema, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL i mnogim drugim nijansama koje se isporučuju na tržište.

Razrjeđivanje:

Razrjeđivanje s maksimalno 10% vode

Priprema podloge:

Podloge moraju biti bez zaprljanja, bez tvari koje razgrađuju i suhe. Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, para. 3.
Žbuke grupe P Ic, P II i P III:
Nove žbuke ostaviti neobrađene 2 – 4 tjedna. Dodatno žbukana mjesta trebaju dobro vezati i biti suha. Površine koje se otiru, pretvaraju u brašno i slojeve zapečenih premaza odstraniti. Stare žbuke očistiti vodenim mlazom pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na kritičnim površinama i onima koje se osipaju i pretvaraju u brašno temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundfestiger, po potrebi dva puta mokro na mokro.
Stare silikatne boje i žbuke:
Premaze koji čvrsto drže očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Premaze koji ne drže čvrsto, premaze uništene vremenskim utjecajima ukloniti struganjem, brušenjem ili grebanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundfestiger.
Nosivi premazi od žbuke od umjetnih smola kao i neoštećeni spojni sustavi za toplinsku izolaciju:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuši. Temeljni namaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe. Nove žbuke premazati bez prethodne obrade. Kod mineralnih strukturnih žbuka temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe.
Nosivi premazi disperzivnih boja:
Površine koje lagano sjaje ohrapaviti. Zaprljane stare premaze koji postaju kredom očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe.
Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili žbuka od umjetnih smola:
Ukloniti bez ostatka prikladnom metodom, na pr., mehanički ili jetkanjem i dodatno očistiti mlazom vruće vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan- Grundierfarbe, kod površina koje se osipaju, upijaju i postaju brašnaste sa AmphiSilan- Grundfestiger. Međupremaz sa AmphiSilan-Compact.
Zid od cigle:
Za nanošenje namaza prikladni su samo prednje stijene zida otporne na smrzavanje ili klinker bez primjesa. Zid mora biti fugiran bez pukotina i bez soli. Temeljni namaz s AmphiSilan-Grundfestiger. Ako se kod međupremaza sa AmphiSilan ili AmphiSilan-Compact pojave smeđa obojenja, završni sloj nanijeti sa proizvodom Duparol.
Zid od vapnenačkog pješčenjaka:
Za premazivanje su pogodni samo prednji dijelovi otporni na smrzavanje koji ne sadrže strane sastojke koji uzrokuju promjenu boje ili onemogućuju nanošenje kao što su pijesak ili glina. Spojevi moraju biti bez pukotina. Površine koje se taru i brišu očistiti. Solna cvjetanja oćetkati na suho. Obratiti pozornost na BFS naputak br. 2. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Međupremaz sa AmphiSilan-Compact.
Površine s naslagama glivica ili algi:
Premazati specijalnom fungicidnom i algicidnom bojom ThermoSan (Tehničke informacije br. 156).
Površine sa slanim izbojima (cvjetovi od soli):
Solne izboje ukloniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan- Grundfestiger. Kod premazivanja površina sa solnim izbojima nije zajamčeno da će premaz trajno hvatati odnosno da više neće dolaziti do cvjetanja soli.
Nedostaci i oštećenja:
Mjesta s malim defektima ili nedostacima popraviti s Caparol Fassaden-Feinspachtel. Velika defektna mjesta do 20 mm je najbolje reparirati pomoću sredstva Capalith- Fassadenspachtel P. Zapunjena i obrađena mjesta naknadno grundirati. Pogledati Tehničke Informacije br. 710 i br. 720.

Način nanošenja:

Za obradu četkom, valjkom i Airless prskalicama (špricama).
Airless nanošenje Airless nanos AmphiSilan/AmphiSilan- Compact:
Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,021– 0,026 "
Pritisak prskanja: 150 –180 bar Airless nanos
AmphiSilan-Grundierfarbe:
Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,026– 0,031_
Pritisak prskanja: 150 –180 bar Airless nanos
AmphiSilan-Tiefgrund LF/ AmphiSilan-Grundfestiger:
Kut prskanja: 20 – 50°
Sapnica: 0,015_
Pritisak prskanja: 60 bar

Potrošnja:

Vrijednosti potrošnje važe za premaz na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama se potrošnja odgovarajuće povećava. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.
AmphiSilan ca. 150 – 200 ml/m2.
AmphiSilan-Compact ca. 350 – 400 g/m2.
AmphiSilan-Tiefgrund LF ca. 150 – 200 ml/m2 ovisno o svojstvima i upojnosti podloge.
AmphiSilan-Grundierfarbe ca. 150 – 200 ml/m2, ovisno o svojstvima i upojnosti podloge.
AmphiSilan-Grundfestiger ca. 150 – 200 ml/m2 i više, ovisno o svojstvima i upojnosti podloge.

Sušenje:

Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 2 – 3 sata je gornja površina suha, nakon 12 sati se može premazivati. Potpuno suho nakon 2 – 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka računati na dulje vrijeme sušenja.

Skladištenje:

Na hladnom, sigurnom od smrzavanja; stabilnost skladištenja 12 mjeseci.