Boje

Proizvodi / Boje / Fasadne bojeFasadne boje Polidor

Sylitol Finish Fasadne boje Polidor Sylitol Finish Fasadne boje Polidor

Sylitol Finish

Premazni materijal na disperzijsko-silikatnoj osnovi velike moći pokrivanja za fasadne mat-premaze, velike otpornosti prema štetnim tvarima iz atmosfere.

Namjena:

Premazni materijal na disperzijsko-silikatnoj osnovi velike moći pokrivanja za fasadne mat-premaze, velike otpornosti prema štetnim tvarima iz atmosfere.

Svojstva:

- ojačan siloxanom
- sadrži kvare
- stabilan prema krednim pojavama
- dvostruko siliciranje
- razrjeđuje se Sylitol koncentratom

Pakiranje

Sylitol - Finish - 1,25, 5 i 10 litara

Gustoća:

ca. 1,5 g/cm3

Nijanse:

Sylitol-Finish se može strojno nijansirati na ColorExpress sistemu u nijansama iz kolekcija 3D-System, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL i ostalih boja koje se mogu naći na tržištu.

Priprema podloge:

Nove žbuke grupe PI c, P II i P III:
Ovisno o izloženosti vremenskim utjecajima nove žbuke trebaju radi boljeg vezivanja i sušenja ostati nepremazane 2-4 tjedna.
Žbuka s brašnato zrnatim premazom:
Površine koje se taru, brišu odnosno osipaju, tzv. brašnato zrnati sloj koji smanjuje moć vezivanja odstraniti fluatiranjem i oprati.
Sinterirana (zapečena) žbuka:
Sinterirani ili zapečeni sloj koji se pozna po svom sjajnom izgledu odstraniti fluatiranjem i oprati.
Popravljanje žbuke:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke treba paziti na to da žbuka za popravljanje odgovara čvrstoći i strukturi žbuke koja se popravlja. Za popravljanje žbuke posebno je pogodna gotova žbuka na bazi taraco vapna / taraco cementa. Popravljana mjesta moraju prije mazanja biti dobro vezana i osušena i treba ih temeljito fluatirati i isprati. Pritom treba imati na umu da fluatiranje obuhvati prostor izvan mjesta koje se popravlja za 1-2 širine četke. Kod većih popravaka žbuke uvijek flatiranjem očistiti cijelu površinu (staru i novu žbuku).
Stari mineralni premazi:
Stare premaze koji dobro drže očistiti na suho ili na mokro. Mineralne premaze koji ne drže čvrsto i koji su istrošeni vremenom odstraniti struganjem, brušenjem ili jetkanjem i svu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol koncentratom razrjeđenim s vodom u omjeru 2:1.
Stari nenosivi premazi disperzivnih boja:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr., mehanički ili kiselinom i isprati mlazom vruće vode pod visokim pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenim podlogama koje ne upijaju nanijeti premaz sa Sylitol-Minera. Na kiselinom očišćenoj podlogi koja jako upija nanijeti učvršćujući temeljni premaz sa Sylitol koncentratom, razrjeđenim vodom u omjeru 2:1. Međupremaz sa Sylitol-Minera.
Stari nosivi mat premazi disperzivnih boja:
Zaprljanja i mjesta koja se pretvaraju u kredu očistiti mlazom vode pod pritiskom ili odstraniti drugom prikladnom metodom uz poštivanje zakonskih propisa. Međupremaz sa Sylitol-Compact. (Pogledati Tehničke informacije br. 194)
Žbuke koje se osipaju na površini:
Očetkati na suho i cijelu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa.
Stare čvrste žbuke grupe PIc, PII i P III:
Zaprljane površine očistiti ručno ili strojno, uz poštivanje zakonskih propisa, na pr., mlazom vode pod pritiskom ili mlazom vode pod visokim pritiskom s dodatkom pijeska. Čišćenje mlazom vlažnog pijeska moguće je samo kod žbuka grupe P II i P III. Žbuke s raznim naslagama odnosno one izložene napadu gljivica očistiti mokrim mlazom, uz poštivanje zakonskih propisa i obraditi Capatox sredstvom po propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom ThermoSan (Tehničke informacije br. 156).
Toplinske žbuke na bazi minerala i silikata:
Zaprljane i žbuke s naslagama očistiti vodenim mlazom slabog pritiska, po potrebi uz primjenu sredstva za čišćenje, poštujući zakonske propise. Ne čistiti mehanički. Žbuke s raznim naslagama odnosno one izložene napadu gljivica obraditi Capatox sredstvom po propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom ThermoSan (Tehničke informacije br. 156).
Zid od vapnenačkog pješčenjaka:
Za premazivanje su pogodni samo prednji dijelovi otporni na smrzavanje koji ne sadrže strane sastojke koji uzrokuju promjenu boje ili onemogućuju nanošenje kao što su pijesak ili glina. Spojevi moraju biti bez pukotina i ne smiju sadržavati sredstva za zaptivanje koja smanjuju vezanje ili slično. Solna cvjetanja očetkati na suho. Kod površina koje se brišu cijelu površinu premazati fluatom i potom isprati. Spojevi na podu, krovu i prozorima moraju biti izvedeni prema uputama udruženja za vapnenački pješčenjak. Pogledati BFS-Uputu br. 2.
Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez cvjetanja. Kamen s površinom koja je bila izložena vremenskom utjecaju učvrstiti višekratnom obradom esterom silicijeve kiseline Prljave kamene površine očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Poboljšanja na kamenu ne raditi žbukama nego materijalima koji zamjenjuju kamen. Poboljšana mjesta moraju dobro vezati, a prije premazivanja treba ih stručno fluatirati i oprati.
Povećana vlažnost:
Povećavanjem vlažnosti se premazi uništavaju prije vremena. Trajni uspjeh se postiže samo horizontalnim brtvljenjem. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Sanierputz-Systems (sustav žbuka za saniranje). Posebno kod starijih građevina pokazalo se da postavljanje zona za sušenje odnosno isparavanje punjenjem sloja šljunka kao filter između podnožja ("cokla") i zemlje ima velikih prednosti.

Način nanošenja:

Sylitol-Finish može se nanositi četkom, valjkom i prskanjem.
Airless nanošenje:
Kut prskanja: 50°
Sapnica: 0,026– 0,031''
Pritisak: 150 –180 bara Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti.

Potrošnja:

Ca. 150-200 ml/m2 po premazu na glatkoj površini, na hrapavoj odgovarajuće više.

Sušenje:

Pri + 200 C i 65% vlažnosti zraka najmanje 12 sati sušenja između pojedinih premaza, nakon 24 sata premaz je otporan na kišu. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se ova vremena produljuju.

Uskladištenje:

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Načeta ambalaža treba biti dobro zatvorena. Materijal skladištiti samao u plastičnoj. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.