Boje

Proizvodi / Boje / Mase za zapunjavanjeMase za zapunjavanje boje Polidor

Capalac Lack-spachtel Mase za zapunjavanje | Polidor boje Capalac Lack-spachtel Mase za zapunjavanje | Polidor boje

Capalac Lack-spachtel

Obrada lopaticom na drvetu, grundiranom
metalu i staroj žbuci.

Namjena:

Obrada lopaticom na drvetu, grundiranom metalu i staroj žbuci.

Svojstva:

– brzo se suši.
– velika moć ispune.
– vrlo malo gubitaka.
– direktno premazivanje završnim lakom.

Gustoća:

ca. 1,9 g/cm3.

Nijansa boje:

Bijela.

Skladištenje:

Na hladnom suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Zbrinjavanje otpada:

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. Tekuće ostatke materijala zbrinjavati kao stare boje i lakove, koji ne sadrže halogenirana otapala. (Švicarska: VVS-Code 1620)

Prikladne podloge:

Drvo, metal i stara žbuka, vani i unutra. Kod obrade drveta lopaticom može zbog bubrenja i smanjivanja drveta općenito doći do pucanja sloja – vidjeti u tu svrhu i Uputu br. 18 njemačkog odbora za boje i zaštitu vrijednosti.

Priprema podloge:

Podloga mora biti nosiva, suha i čista.

Obrada:

Capalac LackSpachtel se može više puta na dan nanositi lopaticom mokro na mokro u više prolaza po danu. Ne prelaziti debljinu mokrog sloja od 700 μm po radnom danu. Kod obrade manjih oštećenja prije završnog lakiranja potrebno je nanijeti prvi lak.

Sastav i izrada premaza:

Capalac LackSpachtel se može premazivati sa lakovima od umjetne smole i disperzivnim lakovima grupe Caparol

Vrijeme sušenja:

Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka. Debljina mokrog sloja do najviše 700 μm / radnom danu, može se prelakirati nakon sušenja preko noći, moguće nanošenje više puta na dan mokro na mokro do najviše 700 μm.