Polaganje parketa

Proizvodi / Polaganje parketa / LakiranjeLakiranje polaganje parketa boje Polidor

Chromoden aqua gel za fuge Lakiranje polaganje parketa boje Polidor Chromoden aqua gel za fuge Lakiranje polaganje parketa boje Polidor

Chromoden aqua gel za fuge

Bezbojni gel za fugiranje svih drvenih površina

Vrsta proizvoda:

Jednokomponentni vodorazrijedivi gel za fugiranje svih drvenih površina.

Namjena:

Za zapunjavanje fuga, pora i nedostataka na drvenoj površini. Također se koristi kada se želi zadržati osnovna boja drva.

Svojstva:

- odlikuje se brzim sušenjem
- dobro zapunjavanje površine
- nije potrebno brusiti ( ako se koristi kao međusloj)

Osnovni podaci za mješavinu:

Gustoća: oko 942 kg/m3 (HRN EN ISO 2811-1)
Sadržaj suhe tvari (tež.%):oko 31,5 (HRN EN ISO 3251)

Razrjeđivanje:

Ne razrjeđuje se, a prema potrebi može se razrijediti hladnom vodom .

Priprema podloge:

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva.

Priprava laka:

Gel se pažljivo nanosi u jednom ili dva sloja. Prije uporabe potrebno je dobro promiješati.

Način nanošenja:

Gel se pažljivo nanosi u jednom ili dva sloja. Može se nanositi direktno na parket kao temeljni lak ili na parket koji je prelakiran s dva sloja CHROMODEN AQUA 2K PUR laka za parkete kao međusloj prije nanošenja završnog sloja.
Međuslojni interval je 30-45 minuta (ovisno o debljini nanosa) pri normalnim uvjetima. Suhi sloj gela u pravilu nije potrebno brusiti, međutim ako se nanosi kao temelj onda je zbog dizanja dlačica sa parketa potrebno obrusiti sa mrežicom 120 – 150 ili sa brusnim papirom br.220 – 340.

Sušenje:

- na prašinu 15 - 20 minuta
- za rukovanje nakon 30-45 minuta

Utrošak – Izdašnost:

oko 0,05-0,06 kg/m2 u jednom sloju