Polaganje parketa

Proizvodi / Polaganje parketa / Priprema podlogePolaganje parketa boje Polidor

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Dubinski prednamaz LF 1

Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao vezivni most za sva ljepila, mase
za izravnavanje, izolacije protiv vlage...

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Fasadex SN veza

Za impregniranje i reguliranje apsorpcije mineralnih i drugih podloga

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Chromoden Primer PU

Impregracija na bazi izocijanata i dodataka

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Chromoden primer AC

Za impregniranje betonskih podloga prije lijepljenja klasičnog i lamel parketa

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Nivelir masa
Objekt plus OS 50

Za unutarnju primjenu, služi za izravnavanje podova jednoslojno do
debljine od 10 mm

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Nivelir masa Extrem NE 30

Služi za poravnanje slojeva debljine
2 - 30 mm prije polaganja podloga svih vrsta

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Nivelit P-F

Masa za izravnavanje podnih površina izrađena na osnovi mineralnih veziva.

Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje Priprema podloge polaganje parketa Polidor boje

Nivelit P-G

Masa za grubo izravnavanje podnih površina izrađena na osnovi mineralnih veziva