Specijalna sredstva

Proizvodi / Specijalna sredstvaPigmenti boje Polidor

Capatox specijalna sredstva polidor boje Dipi koncentrat Pigmenti Polidor boje

Capatox

Vodena mikrobiocidna otopina za poboljšavanje čišćenja od algi, mahovina i plijesni na vanjskim i unutarnjim površinama prije nanošenja sljedećih premaza.

Namjena:

Vodena mikrobiocidna otopina za bolje čišćenje unutarnjih i vanjskih površina napadnutih algama i plijesni, prije nanošenja premaza koji slijede. Capatox je pripremljen za obradu.

Pakiranje / Veličina pakiranja:

1 l, 5 l, 10 l

Postupak nanošenja:

Naslage plijesni na unutarnjim površinama ukloniti čišćenjem na mokro. Pritom se treba pridržavato zakonskih propisa (npr. odredbe o bio-tvarima i opasnim materijalima). Na vanjskim površinama naslage plijesni ili algi odstraniti mlazom na mokro uz poštivanje zakonskih propisa. Eventualne biljne ostatke i upojni biljni prah od čišćenja i obraslog bilja odstraniti mehanički i/ili spaljivanjem. Očišćene površine proprati sa Capatox i pustiti da se dobro osuše.

Potrošnja:

Ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge ca. 50 –150 ml/m2. Capatox obrađivati uvijek u nerazrjeđenom stanju.

Alati i uređaji:

Nanositi uvijek samo razmazivanjem na podlogu. Alat čistiti vodom.

Upute o opasnosti / Sigurnosni savjeti:

Sadrži alkildimetilbenzilamonijakklorid. Biocidi se moraju upotrebljavati na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu. Nadražuje oči i kožu Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah oprati s puno vode i sapuna. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. Broj prema Min. za ekologiju UBA br.: 01230001

Podaci o mjerama za zaštitu zdravlja:

Capatox je specijalno sredstvo za čišćenje za vanjske i unutarnje površine. Sadrži kationski tenzid s oznakom alkildimetilbenzilamonijakklorid. Aktivna tvar se kao kationski sapun primjenjuje i u prehrambenoj proizvodnji za dezinfekciju površina u mljekarama, pivovarama, pogonima za preradu mesa kao i u bolnicama, praonicama i malim bazenima. U području kozmetike je materijal dopušten za deodoranse i za konzerviranje kozmetičkih proizvoda. U području farmaceutike se može primijeniti za konzerviranje kapi za oči i preparata za injekcije. Kod dezinfekcije kože je sastavni dio sredstava za čišćenje rana na koži, sredstava za dezinfekciju ruku itd., a između ostaloga se koristi u sredstvima za pranje ruku u bolnicama ili kod pamučnih marama za zavoje i omatanje. Proširena uporaba aktivne tvari koju sadrži Capatox u proizvodnji hrane, u području humane medicine i higijene pokazuje da se Capatox uz propisno i stručno rukovanje može bez posljedica po zdravlje primijeniti na unutarnjim i vanjskim površinama zgrada