Proizvodi / Boje / Temeljne bojeTemeljne boje Polidor

Luxal wash primer Temeljne boje Polidor boje Luxal wash primer Temeljne boje Polidor boje

Luxal wash primer

Dvokomponentna reaktivna temeljna boja za metal na bazi kombinacije polivinilbutiralnog i fenolnog veziva te fosforne kiseline kao aktivatora.

Namjena:

Prvi nalič u sustavu zaštite površina lakih metala i njihovih legura te pocinčanog lima ( 5-10 mm).Ukoliko se koristi kao radionički temelj aplicirati ga u debljini od 20-25 mm.

Svojstva:

- odlično prijanja na sve metalne površine
- brzo suši
- ima odlična fizičko mehanička svojstva
- podesan za zavarivanje
- kratkotrajna do srednje trajna antikorozijska zaštita

Ton boje i stupanj sjaja:

 

Proizvodi se u metalik- žutoj boji. Niskog je sjaja.

Gustoća:

oko 980 kg/m3 ( komponenta A ), oko 820 kg/m3 ( komponenta B )

Sadržaj suhe tvari (vol%):

oko 14,6 ( smjesa)

Debljina suhog filma:

5-10 mm (wash primer), 20-25mm (shop primer)

Teoretska izdašnost:

29,2 m2/l za 5mm debljine suhog filma, 14,6 m2/l za 10mm debljine suhog filma, 7,3 m2/l za 20mm debljine suhog filma

Priprava podloge:

Odmašćivanje i aktiviranje površine mehaničkim čišćenjam (hrapavljenje).

Uvjeti nanošenja:

Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

Razrjeđivanje:

Ne razrjeđuje se.

Način nanošenja:

Nanosi se bezračnim i zračnim štrcanjem.

Omjer miješanja:

komponenta A : komponenta B =100:25 tež. 77:23 vol. Zamiješati u staklenoj, keramičkoj ili neoštećenoj emajliranoj posudi 30 minuta prije uporabe. Radno vrijeme mješavine je 8 sati.

Sušenje (otvrdnjavanje):

30 minuta

Međuslojni vremenski razmak:

- minimalno 3 sata
- maksimalno 72 sata

Pakovanje:

LUXAL WASH PRIMER A: limena ambalaža á 0,77; 3,08 i 15,40 l. LUXAL WASH PRIMER B: plastična ambalaža á 0,23; 0,92 i 4,6 l.

Uskladištenje:

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C.

Trajnost:

24 mjeseca